Go back

Општествена одговорност

Корпоративната општествена одговорност тесно се поврзува со јадрото на Алвоген филозофијата. Горди сме на нашата посветеност на позитивното влијание што го правиме во нашите заедници преку “Алвоген ден на општеството” и други локални добротворни настани и програми. Наша цел е да ја искористиме моќта на нашиот бренд во промовирање на позитивни вредности кои ќе влијаат на заедниците во кои живееме и работиме.

We use cookies to ensure our website works properly and to collect statistics about users in order for us to improve the website. Learn more.